Ορεινός Αγώνας Γερανείων


To κέντρο αποκατάστασης SOMATICS προσφέρει κατόπιν κλήρωσης για τον 4ο Αγώνα Γερανείων.
1)    Δίμηνη Συνδρομή προπονητικής καθοδήγησης σε 2 αθλητές των 10km και 20km αντίστοιχα.
2)    Μηνιαία συνδρομή κινησιοθεραπείας FELDENKRAIS σε 2 αθλητές των 10km και 20km αντίστοιχα
3)    Μηνιαία συνδρομή PERSONAL TRAINING σε 2 αθλητές των 10km και 20km
αντίστοιχα.

Υπεύθυνη SOMATICS
Φυλιώ Ρεζίτη
Feldenkrais Practitioner

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ΄ προπονητής δρόμων αντοχής
Ανδρέας Βογιατζής